HENKILÖSTÖ

Putki- & IV-asennus Ollikaisessa Sinua palvelee:

Timo Ollikainen

Yrittäjä / LVI-teknikko

 

Yrittäjä / LVI-teknikko  

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Webbiriihi